Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

V. Hoe moet ik me aanmelden voor een SLOA-vakantieweek?

A. Men kan zich niet zelf aanmelden voor een vakantieweek, maar wordt daartoe aangezocht naar de geldende criteria.


V. Kan ik dan ook meerdere weken op vakantie?

A. Nee, men kan -bijzondere omstandigheden daargelaten- in de regel maar één week met vakantie.


V. Kan ik zelf mijn vakantiehotel en datum bepalen?

A. De senioren kunnen vanaf het voorjaar tot en met de oudejaarsweek zelf een vakantiehotel uitkiezen en ook een datum die schikt. Met dien verstande dat er altijd een 2e keuze moet worden aangegeven. Het hangt dan af van de bezettingsgraad van dat hotel en de zorgbehoefte van de gast. De gezinnen zijn afhankelijk van de schoolvakanties en moeten binnen 6 weken in de zomer plaatsvinden. Deze gasten moeten 3 keuzedata opgeven en de Coördinator Vakantieweken bepaalt dan, zoveel mogelijk met inachtneming van de gezinssituatie en de hoeveelheid aanmeldingen voor die data, waar en wanneer de vakantie kan plaatsvinden.


V. Wie worden er tot een gezin gerekend?

A. Wij rekenen tot een gezin de ouder(s) met hun minderjarige thuiswonende kinderen. Een uitzondering wordt gemaakt voor studerende meerderjarige kinderen, zowel in- als uitwonend.


V. Mag mijn zoontje of dochtertje een vriendinnetje meenemen?

A. Indien de grootte van de vakantiebungalow het toelaat mag, indien er sprake is van één kind binnen het gezin, een vriendinnetje of vriendje worden meegenomen van omstreeks dezelfde leeftijd.


V.Mag ik als alleenstaande ouder ook een vriendin meenemen?

A. Ja, indien de grootte van de bungalow dat toelaat mag dat.


V. Ik ben alleengaand, kan ik ook via de SLOA ergens met vakantie heen?

A. Afhankelijk van de leeftijd kan gekozen worden voor vakantieweken in de reguliere vakantiehotels of -indien de leeftijd  onder de 60 ligt- voor een verzorgde (Europese) vakantie via "Beter Uit". Dit binnen een bepaald prijslimiet.


V. Wat houdt een 'maatwerkvakantie' in?

A. Maatwerkvakanties worden in nauw overleg met de gast besproken en uitgevoerd indien de gast in geen enkele doelgroep valt onder te brengen. Vrijwel altijd is een geschikte oplossing wel mogelijk.In bijzondere geval-len is maatwerk vaak wel mogelijk.