Senioren

Voor de seniorgasten is een aantal zorghotels beschikbaar, o.a. in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen (L), Lemele (O) en De Rijp (N-H). Tevens staan er 3 vaarweken ter beschikking op een geheel aangepast zorgschip. Bedlegerigen komen daar ook geheel tot hun recht. Welk hotel voor een gast beschikbaar is hangt in de eerste plaats van zijn eigen keuze af. Elke accommodatie biedt weer een geheel andere beleving. Maar in Ermelo bijvoorbeeld kunnen slechts gasten met maximaal lichte zorg terecht. Seniorgasten kunnen zelf een eigen vakantieweek kiezen (ze krijgen een 1e en 2e keuze vanwege het maximale aantal gasten) in de maanden van omstreeks maart to en met de kerst- en oud en nieuw dagen. 

Een frisse neus in de omgeving
De Pr.Willem-Alexander
IJsselvliedt
Een spelltje spelen....

Er zijn ook speciale vakantieweken, zoals:

 

  • Voor gasten met een licht verstandelijke beperking;
  • Voor mensen met een visuele beperking;
  • Voor mantelzorgers  of bij respijtzorg (sámen of apart);
  • Voor thuiswonende partners met dementie;
  • Een creatieve week voor creatieve mensen;
  • Een muziekweek voor muzikale mensen.

 

IJsselvliedt
Creatief tijdens de vakantieweek
De Heerenhof Mechelen
Interieur IJsselvliedt
Op het zonnedek in de vaarvakantie
Het bos van IJsselvliedt
Hydepark Doorn

Indien gasten zijn aangemeld voor een SLOA-vakantieweek krijgen ze van 'Het Vakantiebureau' per post een bericht van plaatsing. In die bevestiging staat vermeldt in welk vakantiehotel de vakantieweek zal plaatsvinden en op welke datum. Vanaf dat moment regelt niet de SLOA, maar 'Het Vakantiebureau' deze vakanties voor u. Dat wil zeggen dat u eventuele wijzigingen of een onverhoopte ziekmelding zélf moet  doorgegeven. Vanaf dat moment geldt ook de annuleringsregeling. Ter attentie: er kan alleen geannuleerd worden bij ziekte van de gast of zijn medereiziger, of ook na een ongeval. Een plotselinge verhuizing zal ook geen probleem zijn. Maar annuleringen wegens andere redenen zijn niet toegestaan en daardoor lopen gasten het risico de  gehele catalogusprijs zelf te moeten betalen.


Een waarschuwing is op zijn plaats: gasten die zich direct aanmelden bij 'Het Vakantiebureau' kunnen geen gebruik maken van het speciale SLOA-tarief !


In principe zorgen de SLOA-gasten zelf voor hun vervoer naar hun vakantieadres v.v., maar vaak wordt dit ook wel geregeld door degene die de gasten bij de SLOA aanmeldt. Neem tijdig contact op!


Voor seniorgasten is een uitgebreid vakantiemagazin beschikbaar, met alle data, mogelijkheden en bij-zonderheden. Degenen die de gasten nomineren hebben voldoende exemplaren.


Voor gasten jonger dan 65+ zijn aparte mogelijkheden voorhanden. Alleenstaanden, maar ook eventueel partners kunnen door onze bemiddeling terecht bij 'Beter uit'. Een Pr.Chr. organisatie die groepsreizen aanbiedt. De mogelijkheden variëren tussen vakantie in eigen land, in een buurland of met een Rijn- of Moezelreis meegaan.


Voor mantelzorgers en hun verzorgde levert de SLOA maatwerk, met inachtneming van hun eigen wensen.


In bijzondere geval-len is maatwerk vaak wel mogelijk.