Wie zijn wij

De niet-gehonoreerde bestuursleden bestaan uit afvaardigingen van de participanten, aangevuld met bestuursleden op kwaliteitszetels met een bepaalde deskundigheid. Een Coördinator Vakan-tieweken maakt deel uit van het bestuur.

De fondsen van de stichting worden opge-bracht door de participanten, stichtingen, fondsen en particulieren, evenals uit kerkcollecten en giften.

De Stichting Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA) is een ANBI-gerela-teerde stichting voor diaconaal vakantie-werk.  ANBI

De stichting maakt een aangepaste vakantie mogelijk voor mensen van lutherse huize die een belemmering hebben van welke aard dan ook en zelf geen gewone vakantie kunnen regelen.

De Stichting Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA) streeft er naar senioren en gezin-nen (samenlevingsverbanden) een zorgeloze vakantie te bieden. De stichting probeert zijn vakan-tiemogelijkheden toe te snijden om zijn gastenbestand, dat wil zeggen dat naar de samenstelling van de gezinnen wordt gekeken om zo ouder(s) en kinderen het maximale te gunnen binnen zijn mogelijkheden.

De senioren worden naar zorgbehoefte en expertise van de aanwezige staf in aangepaste zorg-hotels ondergebracht. Jaarlijks heeft de stichting plaats voor ca. 50 senioren en ca. 25 gezinnen.

Oosterhout. 'Katjeskelder'

Het SLOA-vakantieteam bestaat uit de Coördinator Vakantieweken met haar allround medewerkers die  naar gelang de situatie kunnen optreden als assistent, gastvrouw of service-medewerker.

Dorothy

De gezinsvakanties worden door een zogenoemd vakantieteam in eigen beheer uitgevoerd. De seniorenvakanties worden voor ons uitgevoerd door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en met name door Het Vakantiebureau te Doorn.

Creatief groepje seniorenweken

Ga met de muis over de foto's om de naam en locatie te lezen

In bijzondere geval-len is maatwerk vaak wel mogelijk.