Senioren

De Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten SLOA), opgericht in 2001, is een Lutherse diaconale Non-profitorganisatie die het mogelijk maakt dat mensen van lutherse origine met een beperking van welke aard dan ook, toch kunnen genieten van een ontspannnen vakantieweek met aandacht.

Dit wordt mogelijk gemaakt door participatie in de SLOA van lutherse diaconieën, lutherse stichtingen en fondsen, alsmede door giften, donaties en kerkcollecten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoor-digers van de participanten, aangevuld met deskundigen op een bepaald gebied op zogenaamde kwaliteitszetels.

Creatief tijdens de vakantieweek

Er zijn ook speciale vakantieweken, zoals:

 

Voor gasten met een licht verstandelijke beperking;

Voor mensen met een visuele beperking;

Voor mantelzorgers  of bij respijtzorg (sámen of apart);

Voor thuiswonende partners met dementie;

Een creatieve week voor creatieve mensen;

Een muziekweek voor muzikale mensen.

 

IJsselvliedt
IJsselvliedt
Hydepark Doorn
De Heerenhof Mechelen
Interieur IJsselvliedt
Een frisse neus in de omgeving
Het bos van IJsselvliedt
Een spelltje spelen....
De Pr.Willem-Alexander
Op het zonnedek in de vaarvakantie

Indien gasten zijn aangemeld voor een SLOA-vakantieweek krijgen ze van 'Het Vakantiebureau' per post een bericht van plaatsing. In die bevestiging staat vermeld in welk vakantiehotel de vakantieweek zal plaatsvinden en op welke datum. Vanaf dat moment regelt niet de SLOA, maar 'Het Vakantiebureau' deze vakanties. Dat wil zeggen dat  eventuele wijzigingen of een onverhoopte ziekmelding zélf moeten worden doorgegeven. Vanaf dat moment geldt ook de annuleringsregeling en er kan dan alleen geannuleerd worden bij ziekte van de gast of zijn medereiziger, of ook na een ongeval. Annuleringen wegens andere redenen zijn niet toegestaan en daardoor lopen gasten het risico de  gehele catalogusprijs te moeten betalen.


Een waarschuwing is op zijn plaats: gasten die zich direct aanmelden bij 'Het Vakantiebureau' kunnen geen gebruik maken van het speciale SLOA-tarief !


In principe zorgen de SLOA-gasten zelf voor hun vervoer naar hun vakantieadres v.v., maar vaak wordt dit ook wel geregeld door degene die de gasten bij de SLOA aanmeldt. Neem tijdig contact op!