Links


De Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten SLOA), opgericht in 2001, is een Lutherse diaconale Non-profitorganisatie die het mogelijk maakt dat mensen van lutherse origine met een beperking van welke aard dan ook, toch kunnen genieten van een ontspannnen vakantieweek met aandacht.

Dit wordt mogelijk gemaakt door participatie in de SLOA van lutherse diaconieën, lutherse stichtingen en fondsen, alsmede door giften, donaties en kerkcollecten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoor-digers van de participanten, aangevuld met deskundigen op een bepaald gebied op zogenaamde kwaliteitszetels.

Links

Vereniging Luthers Diakonessenhuisfonds

Stichting Luthers accommodatiebeheer

Stichting Zusters Meulmeesterfonds

Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten

Luthers Diaconaal Platform

Fotocollages van de LDP-Ontmoetingsdag op 6 april 2019 te De Bilt

Het boek 'Diakenen door de eeuwen' bestellen (over armen,armoede en diakenen). Eenmalige aanbieding € 21,25 (exclusief verzendkosten).