Wie zijn wij

De Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten SLOA), opgericht in 2001, is een Lutherse diaconale Non-profitorganisatie die het mogelijk maakt dat mensen van lutherse origine met een beperking van welke aard dan ook, toch kunnen genieten van een ontspannnen vakantieweek met aandacht.

Dit wordt mogelijk gemaakt door participatie in de SLOA van lutherse diaconieën, lutherse stichtingen en fondsen, alsmede door giften, donaties en kerkcollecten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoor-digers van de participanten, aangevuld met deskundigen op een bepaald gebied op zogenaamde kwaliteitszetels.


Het SLOA-vakantieteam bestaat uit de Coördinator Vakantieweken met haar assistent, een gastvrouw voor de service-bungalow tijdens de va-kantieweken en een accommodatie-verzorger.

Dorothy

De gezinsvakanties worden door een zogenoemd vakantieteam in eigen beheer uitgevoerd. De seniorenvakanties worden voor ons uitgevoerd door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en met name door Het Vakantiebureau te Doorn.

Creatief groepje seniorenweken

Ga met de muis over de foto's om de naam en locatie te lezen